Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2256(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0017/2016

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0060

Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - BruselFinálna verzia

14. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (rozprava)
CRE

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Vystúpili títo poslanci: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues a Catherine Stihler, ktoré predstavili správy, a Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg a Ulla Tørnæs.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sofia Ribeiro a Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka a Tania González Peñas.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro a Catherine Stihler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 25.2.2016, bod 7.8 zápisnice zo dňa 25.2.2016 a bod 7.9 zápisnice zo dňa 25.2.2016.

Právne oznámenie