Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0224/2015

Predkladané texty :

A8-0224/2015

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0055

Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - BruselFinálna verzia

15. Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Siôn Simon v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, a Mike Hookem v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Siôn Simon.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Heinz K. Becker.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 25.2.2016.

Právne oznámenie