Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0013/2016

Внесени текстове :

A8-0013/2016

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Обяснение на вота
PV 10/03/2016 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

16. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I - Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Изявления на Съвета и на Комисията: Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez представи доклада.

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Clara Eugenia Aguilera García (докладчик по становището на комисията AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Emmanuel Maurel, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena и Salvatore Domenico Pogliese.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Marielle de Sarnez.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange и Marielle de Sarnez, от името на комисията INTA, относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 25.2.2016 г и точка 7.10 от протокола от 25.2.2016 г.

Правна информация