Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0013/2016

Ingediende teksten :

A8-0013/2016

Debatten :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Stemverklaringen
PV 10/03/2016 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

16. Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I - Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez leidt het verslag in.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena en Salvatore Domenico Pogliese.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Marielle de Sarnez.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange en Marielle de Sarnez, namens de Commissie INTA, over de opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 25.2.2016 en punt 7.10 van de notulen van 25.2.2016.

Juridische mededeling