Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 24. februāris - BriseleGalīgā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Lūgumraksti
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 12.Darba kārtība
 13.Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmes secinājumi (debates)
 14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (debates)
 15.Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I (debates)
 16.Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai ***I - ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (debates)
 17.Gatavošanās ANO Ģenerālās asamblejas speciālajai narkotiku apkarošanai veltītajai sesijai (debates)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (149 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (54 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (187 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (35 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (243 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (63 kb)
Juridisks paziņojums