Indeks 
Zapisnik
PDF 241kWORD 188k
Srijeda, 24. veljače 2016. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Dobrodošlica
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Predstavke
 9.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 12.Plan rada
 13.Zaključci sastanka Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016. (rasprava)
 14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. - Upravljanje jedinstvenim tržištem u europskom semestru 2016. (rasprava)
 15.Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada ***I (rasprava)
 16.Uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis ***I - Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa (rasprava)
 17.Priprema za posebnu sjednicu o drogama Opće skupštine UN-a (rasprava)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Sastav odbora i izaslanstava
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:10 h.


2. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu izaslanstvu libanonskog parlamenta pod vodstvom njegova predsjednika Nabiha Berrija, a koje sjednicu prati s počasne galerije.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorili su:

—   Luke Ming Flanagan zbog osobne prumjedbe u vezi sa svojim govorom od 3. veljače 2016. (predsjednik je odgovorio da će se pitanje razmotriti);

—   Ioan Mircea Paşcu o slobodi izražavanja u Rumunjskoj;

—   Martina Anderson, kako bi od potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku zatražila da se založi za palestinskog novinara, koji je pritvoren bez podizanja optužnice i sudskog postupka te koji 92 dana štrajka glađu.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna češka tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Jaromíra Kohlíčeka umjesto Miloslava Ransdorfa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 4. veljače 2016.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Jaromír Kohlíček sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju, pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev klubova S&D i ALDE, Parlament je odobrio sljedeća imenovanja:

Odbor ITRE: Carolina Punset

Odbor REGI: Jens Nilsson umjesto Anne Hedh

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Carolina Punset


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Komisije, Europskog revizorskog suda i europskog nadzornika za zaštitu podataka

- Prijedlog izmjene plana radnih mjesta - Europski nadzornik za zaštitu podataka - dio IX. - financijska godina 2016. (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 2/2016.-Odjeljak III - Komisija (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 3/2016.-Odjeljak III - Komisija (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog izmjene plana radnih mjesta - Europski revzorski sud - financijska godina 2016. (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (preinaka) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2014. (2015/2115(INI)) - ECON - izvjestitelj: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. (2015/2256(INI)) - IMCO - izvjestiteljica: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća kojom se Republika Austrija ovlašćuje za potpisivanje i ratifikaciju Haške konvencije od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, a Republika Malta za pristupanje toj Konvenciji u interesu Europske unije (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Izvješće o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenoga 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine (2015/2231(INI)) - PETI - izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Izvješće o učenju o EU-u u školama (2015/2138(INI)) - CULT - izvjestitelj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država(kodificirani tekst) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass koji je podnijela Belgija) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. godinu (2015/2285(INI)) - ECON - izvjestiteljica: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. (2015/2330(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000010/2016) koje su postavili Bart Staes i José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) koje su postavili Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) koje su postavili Marco Valli i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) koje je postavila Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) koje je postavio Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) koje je postavio Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) koje su postavili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Predstavke

Predstavke u nastavku, koje su na navedeni datum upisane u registar, u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika šalju se nadležnom odboru:

23. veljače 2016

(*) ime povjerljivo

(*) (br. 1380/2015); (*) (br. 1381/2015); (*) (br. 1382/2015); (*) (br. 1383/2015); (*) (br. 1384/2015); (*) (br. 1385/2015); (*) (br. 1386/2015); (*) (br. 1387/2015); (*) (br. 1388/2015); (*) (br. 1389/2015); (*) (br. 1390/2015); (*) (br. 1391/2015); (*) (br. 1392/2015); (*) (br. 1393/2015); (*) (br. 1394/2015); (*) (br. 1395/2015); (*) (br. 1396/2015); (*) (br. 1397/2015); (*) (br. 1398/2015); (*) (br. 1399/2015); (*) (br. 1400/2015); (*) (br. 1401/2015); (*) (br. 1402/2015); James Thomsen (br. 1403/2015); (*) (br. 1404/2015); (*) (br. 1405/2015); (*) (br. 1406/2015); (*) (br. 1407/2015); (*) (br. 1408/2015); (*) (br. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (br. 0001/2016); (*) (br. 0002/2016); (*) (br. 0003/2016); (*) (br. 0004/2016); (*) (br. 0005/2016); (*) (br. 0006/2016); (*) (br. 0007/2016); (*) (br. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0009/2016); (*) (br. 0010/2016); Roberto De Biase (br. 0011/2016); (*) (br. 0012/2016); (*) (br. 0013/2016); (*) (br. 0014/2016); (*) (br. 0015/2016); (*) (br. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (br. 0017/2016); (*) (br. 0018/2016); Amel Ketfi (br. 0019/2016); Yvan De Jonge (br. 0020/2016); Ian Hodson (br. 0021/2016); (*) (br. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (br. 0023/2016); Alessandro Viti (br. 0024/2016); (*) (br. 0025/2016); (*) (br. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (br. 0027/2016); (*) (br. 0028/2016); (*) (br. 0029/2016); (*) (br. 0030/2016); (*) (br. 0031/2016); Geert Poelman (br. 0032/2016); (*) (br. 0033/2016); (*) (br. 0034/2016); (*) (br. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (br. 0036/2016); Piotr Pałka (br. 0037/2016); Ludvík Klavs (br. 0038/2016); (*) (br. 0039/2016); (*) (br. 0040/2016); Flavio Miccono (br. 0041/2016); (*) (br. 0042/2016); Laura Folch (br. 0043/2016); Manuela Cardillo (br. 0044/2016); Maximilian Fuchs (br. 0045/2016); (*) (br. 0046/2016); (*) (br. 0047/2016); (*) (br. 0048/2016); (*) (br. 0049/2016); (*) (br. 0050/2016); (*) (br. 0051/2016); (*) (br. 0052/2016); (*) (br. 0053/2016); Jens Genzer (br. 0054/2016); (*) (br. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (br. 0056/2016); (*) (br. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (br. 0058/2016); (*) (br. 0059/2016); (*) (br. 0060/2016); Michael Minas (br. 0061/2016); (*) (br. 0062/2016); (*) (br. 0063/2016); (*) (br. 0064/2016); Peder Roulund (br. 0065/2016); Gerhard Huber (br. 0066/2016); (*) (br. 0067/2016); (*) (br. 0068/2016); Łukasz Murawa (br. 0069/2016); (*) (br. 0070/2016); (*) (br. 0071/2016); Christian May (br. 0072/2016); Emil Baygan (br. 0073/2016); Jens Genzer (br. 0074/2016); (*) (br. 0075/2016); Maria Papadopoulou (br. 0076/2016); (*) (br. 0077/2016); (*) (br. 0078/2016); (*) (br. 0079/2016); (*) (br. 0080/2016); Flavio Miccono (br. 0081/2016); (*) (br. 0082/2016); David Bracken (br. 0083/2016); Marco Gambuti (br. 0084/2016); Francesca Rossi (br. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (br. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (br. 0087/2016); Anna Quintino (br. 0088/2016); Maurizio Prioli (br. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (br. 0090/2016); Franco Fantini (br. 0091/2016); Matteo Micheli (br. 0092/2016); (*) (br. 0093/2016); (*) (br. 0094/2016); (*) (br. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (br. 0096/2016); (*) (br. 0097/2016); (*) (br. 0098/2016); Graziano Matricardi (br. 0099/2016); (*) (br. 0100/2016); Ivano Giovannini (br. 0101/2016); (*) (br. 0102/2016); (*) (br. 0103/2016); (*) (br. 0104/2016); (*) (br. 0105/2016); (*) (br. 0106/2016); Tiziano Colori (br. 0107/2016); Antonio Bianchi (br. 0108/2016); (*) (br. 0109/2016); (*) (br. 0110/2016); Ernő Fancsali (br. 0111/2016); (*) (br. 0112/2016); (*) (br. 0113/2016); (*) (br. 0114/2016); Iain Baxter (br. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (br. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (br. 0117/2016); (*) (br. 0118/2016); (*) (br. 0119/2016); (*) (br. 0120/2016); (*) (br. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0123/2016); (*) (br. 0124/2016); (*) (br. 0125/2016); (*) (br. 0126/2016); (*) (br. 0127/2016); (*) (br. 0128/2016); (*) (br. 0129/2016); (*) (br. 0130/2016).

Predsjednik je objavio da je dana 23. veljače 2016. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 13. Poslovnika, uputio predstavku koju je Europskom parlamentu podnijela fizička osoba koja nije građanin Europske unije niti boravi u državi članici.


9. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

—   Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrsnima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju;

—   Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane;

—   Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnostii financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine;

—   Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o mjerama istovjetnima onima iz Direktive Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju;

—   Sporazum između Europske unije i Republike Kolumbije o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

—   Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane;

—   Sporazum između Europske unije i Republike Palaua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

—   Sporazum između Europske unije i Kraljevine Tonge o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

—   Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane.

______________

*   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu i on je u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i s mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dodatnom utvrđivanju okolnosti u kojima je potrebno isključenje iz primjene ovlasti otpisa ili konverzije u skladu s člankom44. stavkom3. Direktive2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. veljače 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu okolnosti i uvjeta u kojima se plaćanje izvanrednih ex post doprinosa može djelomično ili u cijelosti odgoditi te o kriterijima za utvrđivanje aktivnosti, usluga i djelatnosti povezanih s ključnim funkcijama i za utvrđivanje linija poslovanja i pripadajućih usluga u pogledu temeljnih linija poslovanja (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 2. veljače 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju postupaka u vezi s primjenom poljoprivrednih odredaba kojima se zahtijeva unos informacija u Carinski informacijski sustav (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. veljače 2016.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prilagodbe njezina PrilogaIII. (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. veljače 2016.

Upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni u svrhe prilagodbe tehničkom napretku PrilogaIV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo, kadmij, šestovalentni krom i polibromirane difeniletere (PBDE) u rezervnim dijelovima koji su dobiveni iz medicinskih proizvoda ili elektronskih mikroskopa i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. veljače 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 528/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku te o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 604/2014 o dopuni Direktive2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 18. veljače 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


11. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - rok: 20. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu azbestnih vlakana (krizotila) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - rok: 17. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - rok: 5. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - rok: 13. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu anorganskih amonijevih soli (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - rok: 17. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - rok: 17. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe prehrambenih aditiva u jestivim kazeinatima (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - rok: 20. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe propionske kiseline – propionata (E 280 – 283) u tortiljama (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - rok: 19. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - rok: 19. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih aromatičnih tvari (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - rok: 20. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od veljače II 2016. (PE 577.136/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Srijeda

Uz suglasnost klubova zastupnika, predsjednik je predložio da se rasprava o izjavi Komisije na temu Usvojena odluka Komisije o paketu europskog semestra - uključujući izvješća o državama(točka 16 PDOJ) odgodi jer Komisija još uvijek nije donijela odluku o europskom semestru.

Parlament je pristao na taj prijedlog.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

Time je utvrđen plan rada.


13. Zaključci sastanka Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sastanka Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016. (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerard Batten, Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Corbett, Sylvie Goulard, o raspodjeli plavih kartica, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Dominique Martin, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Casa, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Mairead McGuinness, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Diane Dodds, koja je na pitanje odgovorila, Herbert Reul, Glenis Willmott, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Zigmantas Balčytis i Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, i Sylvie Guillaume.

Govorio je Donald Tusk.

Govorio je Manolis Kefalogiannis.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Elena Valenciano i Paulo Rangel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki i Paul Brannen.

Govorio je Krisztina Morvai o tijeku postupka spontanog javljanja za riječ („ catch the eye”) (predsjednica je pojasnila postupak).

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Rasprava je zaključena.


14. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. - Upravljanje jedinstvenim tržištem u europskom semestru 2016. (rasprava)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. godinu [2015/2285(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. [2015/2330(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. [2015/2256(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Govorili su: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues i Catherine Stihler, kako bi predstavile izvješće, i Jean Arthuis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG).

Govorili su: Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Andrey Kovatchev (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Iskra Mihaylova (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisa Ferreira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg i Ulla Tørnæs.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavile Sofia Ribeiro i Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka i Tania González Peñas.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro i Catherine Stihler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 25.2.2016., točka 7.8 zapisnika od 25.2.2016. i točka 7.9 zapisnika od 25.2.2016..


15. Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Viorica Dăncilă (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Siôn Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Siôn Simon.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė i Romana Tomc.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Stanislav Polčák.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Heinz K. Becker.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 25.2.2016..


16. Uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis ***I - Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Izjave Vijeća i Komisije: Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez predstavila je izvješće.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Clara Eugenia Aguilera García (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Emmanuel Maurel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Caspary, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena i Salvatore Domenico Pogliese.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir i Pedro Silva Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Govorili su: Cecilia Malmström i Marielle de Sarnez.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bernd Lange i Marielle de Sarnez, u ime Odbora INTA, o početku pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske Unije i Tunisa (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 25.2.2016. i točka 7.10 zapisnika od 25.2.2016..


17. Priprema za posebnu sjednicu o drogama Opće skupštine UN-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za posebnu sjednicu o drogama Opće skupštine UN-a (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su: Michał Boni, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Elly Schlein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Cecilia Malmström i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rasprava je zaključena.


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin i Liadh Ní Riada.


19. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor ITRE: Jaromír Kohlíček

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine: Jaromír Kohlíček.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 577.136/OJJE).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:50 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Pravna napomena