Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. února 2016 - BruselKonečné znění

4. Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))

Rozprava se konala dne 4. února 2016 (bod 14 zápisu ze dne 4.2.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jasenko Selimovic za skupinu ALDE o harmonizaci požadavků na identifikaci a registraci zvířat v zájmovém chovu pro účely ochrany veřejného zdraví a zdraví zvířat (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen za skupinu S&D o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer za skupinu PPE, a Julie Girling za skupinu ECR o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi a Eleonora Evi za skupinu EFDD o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 25.2.2016.

Právní upozornění