Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2231(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0020/2016

Внесени текстове :

A8-0020/2016

Разисквания :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0062

Протокол
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел

5. Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. [2015/2231(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz представи доклада.

Изказа се Emily O'Reilly (Омбудсман) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Marlene Mizzi, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Peter Jahr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender и Xabier Benito Ziluaga.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos и António Marinho e Pinto.

Изказаха се: Frans Timmermans, Emily O'Reilly и Soledad Cabezón Ruiz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 25.2.2016 г.

Правна информация