Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. února 2016 - BruselKonečné znění

10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015 (2016/2009(INI))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO

- Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (2015/2353(INI))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

výbor ITRE

- Přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: CULT, ITRE, JURI, LIBE

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: PECH, ENVI, TRAN, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Právní upozornění