Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - BruselFinálna verzia

10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

– Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (2016/2009(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO

– Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

výbor ITRE

– Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: CULT, ITRE, JURI, LIBE

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

– Ratifikácia zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a ich pristúpenie k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PECH, ENVI, TRAN, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku).

Právne oznámenie