Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - БрюкселОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (внесени предложения за резолюция)
 4.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (внесени предложения за резолюция)
 5.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (разискване)
 6.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (гласуване)
  7.5.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I (гласуване)
  7.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (гласуване)
  7.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (гласуване)
  7.8.Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. (гласуване)
  7.9.Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (гласуване)
  7.10.Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (гласуване)
  7.11.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (гласуване)
  7.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (гласуване)
  7.13.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (гласуване)
  7.14.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (гласуване)
  7.15.Хуманитарната ситуация в Йемен (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (256 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (248 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (36 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (63 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (200 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (291 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (979 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (3886 kb)
Правна информация