Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 25. února 2016 - BruselKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (předložené návrhy usnesení)
 4.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (předložené návrhy usnesení)
 5.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (rozprava)
 6.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Dohoda EU-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I (hlasování)
  7.5.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I (hlasování)
  7.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass (hlasování)
  7.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (hlasování)
  7.8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (hlasování)
  7.9.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (hlasování)
  7.10.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (hlasování)
  7.11.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (hlasování)
  7.12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (hlasování)
  7.13.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (hlasování)
  7.14.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (hlasování)
  7.15.Humanitární situace v Jemenu (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (232 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (59 kb)
 
Zápis
Konečné znění (239 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (36 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (78 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (182 kb)
 
Zápis
Konečné znění (258 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (930 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (3795 kb)
Právní upozornění