Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 25. helmikuuta 2016 - BrysselLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (keskustelu)
 6.Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Luvan antaminen Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välinen sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Kroatian liittyminen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (äänestys)
  7.5.Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I (äänestys)
  7.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (äänestys)
  7.7.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 (äänestys)
  7.8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  7.9.Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (äänestys)
  7.10.EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (äänestys)
  7.11.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (äänestys)
  7.12.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (äänestys)
  7.13.Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (äänestys)
  7.14.Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (äänestys)
  7.15.Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (233 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (59 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (212 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (36 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (53 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (182 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (257 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (62 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (806 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (3791 kb)
Oikeudellinen huomautus