Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - BruselFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (predložené návrhy uznesení)
 4.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (predložené návrhy uznesení)
 5.Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (rozprava)
 6.Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Poverenie pre Rakúsko podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 a pre Maltu pristúpiť k tomuto dohovoru *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Dohoda medzi EÚ a San Marínom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Únie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (hlasovanie)
  7.5.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I (hlasovanie)
  7.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hlasovanie)
  7.7.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 (hlasovanie)
  7.8.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (hlasovanie)
  7.9.Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (hlasovanie)
  7.10.Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (hlasovanie)
  7.11.Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (hlasovanie)
  7.12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 (hlasovanie)
  7.13.Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (hlasovanie)
  7.14.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (hlasovanie)
  7.15.Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (230 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (59 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (240 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (36 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (55 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (185 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (262 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (915 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (3865 kb)
Právne oznámenie