Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0006/2016

Texte depuse :

A8-0006/2016

Dezbateri :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0068

Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Esther Herranz García, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivana Maletić, și Jørn Dohrmann.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Petr Mach, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák și Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Phil Hogan și Marc Tarabella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 8.3.2016.

Notă juridică