Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0157(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0023/2016

Esitatud tekstid :

A8-0023/2016

Arutelud :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hääletused :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokoll
Esmaspäev, 7. märts 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

14. Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Lucy Anderson fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lucy Anderson, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jude Kirton-Darling, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli ja Rosa D'Amato.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2016 protokollipunkt 6.3.

Õigusalane teave