Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0157(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0023/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0023/2016

Viták :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Szavazatok :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
A szavazatok indokolása
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Jegyzőkönyv
2016. március 7., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

14. A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I (vita)
CRE

Jelentés a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Lucy Anderson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lucy Anderson, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli és Rosa D'Amato.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender és Pirkko Ruohonen-Lerner.

Felszólal: Violeta Bulc és Knut Fleckenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.8-i jegyzőkönyv, 6.3. pont.

Jogi nyilatkozat