Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0157(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0023/2016

Pateikti tekstai :

A8-0023/2016

Debatai :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Balsavimas :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. kovo 7 d. - Strasbūras

14. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I(diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Lucy Anderson S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogusław Liberadzki), Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lucy Anderson), Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jude Kirton-Darling), Jill Seymour EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gesine Meissner), Merja Kyllönen, Karima Delli ir Rosa D'Amato.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Knut Fleckenstein), Seán Kelly, Inés Ayala Sender ir Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Knut Fleckenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 08 protokolo 6.3 punktas.

Teisinis pranešimas