Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2016

Texte depuse :

A8-0023/2016

Dezbateri :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

14. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Lucy Anderson, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lucy Anderson, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli și Rosa D'Amato.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit: Violeta Bulc și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 8.3.2016.

Notă juridică