Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra

10. Stāvoklis Sīrijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2604(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Richard Howitt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu un Arne Lietz, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira un Klaus Buchner.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums