Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2005(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0039/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0039/2016

Keskustelut :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0081

Pöytäkirja
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

13. Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (keskustelu)
CRE

Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Sophie Montel ENF-ryhmän puolesta, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ja João Ferreira.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias ja Paloma López Bermejo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Danuta Maria Hübner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö