Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra

14. Darba ņēmēju norīkošana (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Darba ņēmēju norīkošana (2016/2605(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Schulze, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Tim Aker, David Casa par debašu norisi, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner un Csaba Sógor.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Jérôme Lavrilleux.

Juridisks paziņojums