Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 8. března 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Socioekonomická situace žen v Evropě (rozprava)
 5.Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Zdraví zvířat ***II (hlasování)
  6.2.Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení ***I (hlasování)
  6.3.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (hlasování)
  6.4.Harmonizované indexy spotřebitelských cen ***I (hlasování)
  6.5.Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (hlasování)
  6.6.Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (hlasování)
  6.7.Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Situace v Sýrii (rozprava)
 11.Sdělení o provádění evropského programu pro migraci (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (rozprava)
 14.Vysílání pracovníků (rozprava)
 15.Co se rozumí sociálním ratingem AAA? (rozprava)
 16.Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení ***I (rozprava)
 17.Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (167 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (65 kb)
 
Zápis
Konečné znění (192 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (37 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (45 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (186 kb)
 
Zápis
Konečné znění (264 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (782 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (3336 kb)
Právní upozornění