Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 5.H κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Υγεία των ζώων ***II (ψηφοφορία)
  6.2.Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (ψηφοφορία)
  6.4.Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  6.6.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  6.7.H κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 11.Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (συζήτηση)
 14.Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 15.Τι είναι το κοινωνικό «τριπλό Α»; (συζήτηση)
 16.Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I (συζήτηση)
 17.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (185 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (65 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (205 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (38 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (57 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (195 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (287 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (72 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (821 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (3421 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου