Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 8. märts 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Naiste sotsiaal-majanduslik olukord Euroopas (arutelu)
 5.Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Loomatervis ***II (hääletus)
  6.2.Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava ***I (hääletus)
  6.3.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (hääletus)
  6.4.Tarbijahindade harmoneeritud indeksid ***I (hääletus)
  6.5.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (hääletus)
  6.6.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (hääletus)
  6.7.Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Olukord Süürias (arutelu)
 11.Teatis Euroopa rände tegevuskava elluviimise kohta (arutelu)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 14.Töötajate lähetamine (arutelu)
 15.Mis on sotsiaalne AAA-reiting? (arutelu)
 16.Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised ***I (arutelu)
 17.2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (165 kb)  Kohalolijate nimekiri (65 kb)
 
Protokoll (180 kb)  Kohalolijate nimekiri (37 kb)  Hääletustulemused (45 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (186 kb)
 
Protokoll (257 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (585 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (3256 kb)
Õigusalane teave