Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2016 m. kovo 8 d. - Strasbūras
 1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Moterų socialinė ir ekonominė padėtis Europoje (diskusijos)
 5.Moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtis ES (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Gyvūnų sveikata ***II (balsavimas)
  6.2.Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa ***I (balsavimas)
  6.3.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (balsavimas)
  6.4.Suderinti vartotojų kainų indeksai ***I (balsavimas)
  6.5.2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (balsavimas)
  6.6.Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (balsavimas)
  6.7.Moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtis ES (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 11.Komunikatas dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo (diskusijos)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (diskusijos)
 14.Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)
 15.Ką reiškia "trijų A socialinis reitingas"? (diskusijos)
 16.Procesinės garantijos baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams ***I (diskusijos)
 17.2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (166 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)
 
Protokolas (195 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb)  Balsavimo rezultatai (43 kb)  Vardinis balsavimas (332 kb)
 
Protokolas (263 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb)  Balsavimo rezultatai (785 kb)  Vardinis balsavimas (3381 kb)
Teisinis pranešimas