Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.De sociaal-economische situatie van vrouwen in Europa (debat)
 5.De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Gezondheid van dieren ***II (stemming)
  6.2.Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen ***I (stemming)
  6.3.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (stemming)
  6.4.Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen ***I (stemming)
  6.5.Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (stemming)
  6.6.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (stemming)
  6.7.De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.De situatie in Syrië (debat)
 11.Mededeling over de tenuitvoerlegging van de Europese migratieagenda (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (debat)
 14.Detachering van werknemers (debat)
 15.Wat is de "sociale triple A"-rating? (debat)
 16.Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure ***I (debat)
 17.Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (167 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (65 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (183 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (37 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (41 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (140 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (266 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (583 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (3317 kb)
Juridische mededeling