Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0035/2016

Debaty :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Głosowanie :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 25/10/2018 - 13.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Claudiu Ciprian Tănăsescu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jasenko Selimovic (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Stanislav Polčák (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere i Clara Eugenia Aguilera García.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias i Klaus Buchner.

Głos zabrali: Françoise Grossetête i Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 10.3.2016 i pkt 7.6 protokołu z dnia 10.3.2016.

Informacja prawna