Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας (συζήτηση)
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.2.Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.3.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.4.Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.5.Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I (ψηφοφορία)
  11.6.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  11.7.Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (ψηφοφορία)
  11.8.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Η κατάσταση στην Ερυθραία (συζήτηση)
 17.Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών
 19.Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 20.Κτηνιατρικά φάρμακα *** I - Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση *** I (συζήτηση)
 21.Θαλιδομίδη (συζήτηση)
 22.Διεθνής προστασία στους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb)  Κατάσταση παρόντων (65 kb)  Παράρτημα 1 (8 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb)  Κατάσταση παρόντων (38 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (32 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (94 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (299 kb)  Κατάσταση παρόντων (72 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (548 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1921 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου