Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 17. un 18. martā un ES un Turcijas samita rezultāti (debates)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Izmaiņas darba kārtībā
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Sēra satura samazināšana konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.2.Dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.3.EK un Andoras nolīgums par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.4.Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.5.Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā ***I (balsošana)
  11.6.2017. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (balsošana)
  11.7.Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu (balsošana)
  11.8.Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Pašreizējā situācija Eiropas Savienībā (debates)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Stāvoklis Eritrejā (debates)
 17.2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (debates)
 18.Komiteju sastāvs
 19.2015. gada ziņojums par Melnkalni (debates)
 20.Veterinārās zāles *** I - Veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība *** I (debates)
 21.Talidomīds (debates)
 22.Trauksmes cēlēju starptautiskā aizsardzība (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI)
Protokols
Galīgā redakcija (201 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (65 kb)
  1 Pielikums
Galīgā redakcija (7 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (220 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (37 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (26 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (96 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (278 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (64 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (520 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (1925 kb)
Juridisks paziņojums