Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. marec 2016 - Strasbourg

4.2. Egipt, zlasti primer Giulia Regenija
CRE

predlogi resolucij B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Isabella De Monte v imenu skupine S&D, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Javi López in Afzal Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor in Brando Benifei.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 10.3.2016.

Pravno obvestilo