Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

5. Mededeling van de Voorzitter
CRE

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen en Nicolas Bay over het verloop van de stemmingen in de vergadering van 28 oktober 2015.

Naar aanleiding van de sanctie die op 17 december 2015 is opgelegd aan Marcel de Graaff (punt 6 van de notulen van 17.12.2015) voor het gebruik van het stemapparaat van Marine Le Pen tijdens de stemmingen in de vergadering van 28 oktober 2015 (punt 7.9 van de notulen van 28.10.2015), en na verschillende leden evenals Nicolas Bay tweemaal te hebben gehoord, heeft de Voorzitter besloten, overeenkomstig artikel 166 van het Reglement een sanctie op te leggen aan laatstgenoemde voor zijn gedrag tijdens diezelfde stemmingen, namelijk het gebruik van het stemapparaat van Marine Le Pen.

De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van vijf dagen. Het besluit is ter kennis gebracht van de betrokkene.

Juridische mededeling