Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0046/2016

Ingivna texter :

A8-0046/2016

Debatter :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.5
CRE 10/03/2016 - 7.5
Röstförklaringar
PV 25/10/2018 - 13.5

Antagna texter :

P8_TA(2016)0087
P8_TA(2018)0421

Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

7.5. Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Genom ONU (585 röster för, 30 röster emot, 16 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande