Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg

12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului(UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la modalitățile, sistemele și procedurile adecvate, precum și modelele de notificare care trebuie utilizate pentru prevenirea, detectarea și raportarea practicilor abuzive sau a ordinelor ori a tranzacțiilor suspecte (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 9 martie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existența unor conflicte de interese (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 9 martie 2016

retrimis fond: ECON

Notă juridică