Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. marec 2016 - StrasbourgKončna izdaja

12. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 9. marca 2016

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 9. marca 2016

Posredovano pristojni: ECON

Pravno obvestilo