Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. března 2016 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 325 odst. 4 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

IMCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel týkajících se daňových úlev v případě tzv. smart working (flexibilní a autonomní práce) (B8-0219/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování zákona a právních předpisů v oblasti sociální pomoci starším lidem, kteří ji potřebují (B8-0220/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel v oblasti záruk týkajících se mezinárodního bankovního systému (B8-0221/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o nedostatečné transparentnosti jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (B8-0222/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o reformě práva na azyl v Dánsku (B8-0223/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o okamžitém propuštění Cana Dündera a Erdema Güla (B8-0224/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dodržování práva na život (B8-0225/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o předpisech týkajících se povolení pro výkopy a vrtné práce v chráněných oblastech, jež jsou vydávána za příliš nízké poplatky (B8-0226/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o valorizaci platů úředníků evropských institucí (B8-0227/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Tomáš Zdechovský a Patricija Šulin. Návrh usnesení o stravování ve školách (B8-0228/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o křesťanofobii a ochraně křesťanských kulturních staveb v Evropě (B8-0229/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Steeve Briois. Návrh usnesení o evropské strategii pro Alzheimerovu nemoc (B8-0230/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu neonikotinoidních insekticidů (B8-0231/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o opatřeních dodatečné podpory pro odvětví mléka, vepřového masa a zeleniny (B8-0232/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton a Bernard Monot. Návrh usnesení o měnové suverenitě (B8-0233/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o informování vkladatelů v rámci vstupu v platnost jednotného mechanismu pro řešení krizí v bankovní unii (B8-0234/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o demokratizaci a přeorientování programu Erasmus (B8-0235/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uspořádání referend týkajících se migrační politiky členských států (B8-0236/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Dominique Martin. Návrh usnesení o zákazu živých přívěsků na klíče v Evropě (B8-0237/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o informování vkladatelů a střadatelů v rámci vstupu jednotného mechanismu pro řešení krizí v bankovní unii v platnost (B8-0238/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dopadu transatlantické dohody na odvětví zemědělství (B8-0239/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o kontrole zahraničních investic ohrožujících národní zájmy (B8-0240/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o místních podnicích v odvětví stavebnictví a veřejných prací (B8-0241/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obnovení státních hranic za účelem boje proti nelegálnímu přistěhovalectví (B8-0242/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o finančních prostředcích, které Evropská unie poskytuje Turecku na boj proti nelegálnímu přistěhovalectví (B8-0243/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o postupu zákazu dovozu produktů obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO) (B8-0244/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nadbytku likvidity na celosvětové úrovni (B8-0245/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí bank (B8-0246/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení ekologického protekcionismu (B8-0247/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu dovozu klonovaného masa z Číny (B8-0248/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ekonomice sdílení (B8-0249/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o udělování evropské ceny za nejlepší inovaci v oblasti zdravotnických prostředků (B8-0257/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Rikke Karlsson. Návrh usnesení o „digitální ekologii“ (B8-0258/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o lidovém, udržitelném a šetrném řízení lovu (B8-0259/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů na ochranu znalostí v oblasti hudební a symfonické činnosti a na její kulturní podporu (B8-0260/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o významu obnovy mořské populace (B8-0261/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel týkajících se pobídek, výhod a daňových úlev pro samostatně výdělečně činné spisovatele a vydavatele (B8-0262/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů v oblasti pobídek pro instalaci solárních panelů jako čistého zdroje energie (B8-0263/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o metodě hodnocení situace v oblasti městského odpadu (B8-0264/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o elektřině na vnitřním trhu (B8-0265/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dopadu případného pozastavení Schengenské dohody na cestovní ruch (B8-0266/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení Evropské dobrovolné služby (B8-0267/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o závažnosti korupce (B8-0268/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o propagaci role evropského veřejného ochránce práv (B8-0269/2016)

předáno

příslušný výbor :

PETI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti integrovaného zaručeného přístupu spotřebitelů k možnosti internetových nákupů (B8-0270/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí