Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. március 10., Csütörtök - Strasbourg

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

A Szerződés 325. cikke (4) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

JURI

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgált változatának megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

IMCO

2) a képviselők a következő állásfoglalási indítványokat (az eljárási szabályzat 133. cikke):

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az adókedvezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályok és rendelkezések áthangolásáról a „smart working” (intelligens és autonóm munkavégzés) vonatkozásában (B8-0219/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szükséget szenvedő idősek szociális ellátására vonatkozó törvények és jogszabályok újbóli meghatározásáról (B8-0220/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a nemzetközi bankrendszernek nyújtott garanciákkal kapcsolatos rendelkezések és előírások újbóli meghatározásáról (B8-0221/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások átláthatóságának hiányáról (B8-0222/2016)

utalva

illetékes:

INTA

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a dániai menedékjog reformjáról (B8-0223/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány Can Dündar és Erdem Gül azonnali szabadon bocsátásáról (B8-0224/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az élethez való jog tiszteletben tartásáról (B8-0225/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a természetvédelmi területeken végzett feltárási és mélyfúrási munkálatokra vonatkozó, áron alul kiadott engedélyekkel kapcsolatos szabályozásról (B8-0226/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az európai uniós közigazgatásban dolgozó köztisztviselők illetményének kiigazításáról (B8-0227/2016)

utalva

illetékes:

JURI

- Tomáš Zdechovský és Patricija Šulin. Állásfoglalási indítvány az iskolai étkeztetésről (B8-0228/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a kereszténygyűlöletről és a keresztény kulturális létesítmények védelméről Európában (B8-0229/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány az Alzheimer-kórra vonatkozó európai stratégiáról (B8-0230/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a neonikotinoidot tartalmazó rovarirtó szerek betiltásáról (B8-0231/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AGRI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a tej-, a hús- és a zöldségágazatnak nyújtott kiegészítő támogatási intézkedésekről (B8-0232/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton és Bernard Monot. Állásfoglalási indítvány a monetáris szuverenitásra irányuló törekvésről (B8-0233/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a betétesek tájékoztatásáról a bankunió egységes szanálási mechanizmusa hatályba lépésének keretében (B8-0234/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az Erasmus program demokratikussá tételéről és újraorientálásáról (B8-0235/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány népszavazások szervezéséről a tagállamok migrációs politikájáról (B8-0236/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Dominique Bilde és Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az „élő kulcstartók” betiltásáról Európában (B8-0237/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a bankunió egységes szanálási mechanizmusa hatályba lépésének keretében a betétesek és megtakarítók tájékoztatásáról (B8-0238/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a transzatlanti partnerség mezőgazdasági ágazatra gyakorolt hatásáról (B8-0239/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nemzeti érdekeket fenyegető külföldi befektetések ellenőrzéséről (B8-0240/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az építési és az állami építési beruházási ágazat helyi kisvállalkozásairól (B8-0241/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nemzeti határok illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében történő visszaállításáról (B8-0242/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az illegális bevándorlás elleni küzdelem céljaira az Európai Unió által Törökországnak nyújtott finanszírozásról (B8-0243/2016)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a GMO-k behozatalának tilalmával kapcsolatos eljárásról (B8-0244/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a túl nagy globális likviditásról (B8-0245/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezéséről (B8-0246/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az ökológiai protekcionizmus bevezetéséről (B8-0247/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a Kínából származó klónozott hús behozatalának megtiltásáról (B8-0248/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a közösségi gazdaságról (B8-0249/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a legjobb orvostechnikai eszközök innovációjáért odaítélendő európai díjról (B8-0257/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI

- Rikke Karlsson. Állásfoglalási indítvány a digitális ökológiáról (B8-0258/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a közérdeket szolgáló, fenntartható és környezetbarát vadászati igazgatásról (B8-0259/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a zenei és szimfonikus tevékenységek ismeretének és kulturális előmozdításának védelmére irányuló rendelkezések újbóli meghatározásáról (B8-0260/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a halállományok újratelepítésének fontosságáról (B8-0261/2016)

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szerzők és kiadók önfoglalkoztatására vonatkozó ösztönzők, juttatások és adókedvezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályok és rendelkezések áthangolásáról (B8-0262/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tiszta energiaforrásként szolgáló napelemek használatának ösztönzésére irányuló jogszabályok újragondolásáról (B8-0263/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a települési hulladék értékelésének módszeréről (B8-0264/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a villamos energiáról a belső piacon (B8-0265/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a Schengeni Egyezmény esetleges felfüggesztésének az idegenforgalomra gyakorolt hatásáról (B8-0266/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai önkéntes szolgálat megerősítéséről (B8-0267/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a korrupció elterjedtségéről (B8-0268/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai ombudsman szerepének előmozdításáról (B8-0269/2016)

utalva

illetékes:

PETI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a fogyasztók internetes vásárlásainak integrált és garantált megközelítésére irányuló rendelkezések újbóli meghatározásáról (B8-0270/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

Jogi nyilatkozat