Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 10 ta' Marzu 2016 - Strasburgu

13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, fir-rigward tas-segretarjat tal-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))
B'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 325(4) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta’ passaporti diplomatiċi (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tar-Reviżjoni 3 tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jintramaw u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ('Ftehim Rivedut tal-1958') (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

IMCO

2) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet u tad-dixxiplinari fil-qasam ta' eżenzjonijiet mit-taxxi għall-ħidma intelliġenti (xogħol intelliġenti u awtonomu) (B8-0219/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-arranġament mill-ġdid tal-liġi u l-leġiżlazzjonijiet tal-assistenza soċjali għall-anzjani li jeħtieġu għajnuna (B8-0220/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet u tad-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-garanziji tas-sistema bankarja internazzjonali (B8-0221/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta ' trasparenza fin-negozjati dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (B8-0222/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tad-dritt għall-ażil fid-Danimarka (B8-0223/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħelsien immedjat ta' Can Dunder u Erden Gul (B8-0224/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispett tad-dritt għall-ħajja (B8-0225/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-leġiżlazzjonijiet tal-konċessjonijiet għal skavar u tħaffir li jingħataw bi prezz baxx ħafna f'żoni ambjentali protetti (B8-0226/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rivalutazzjoni tas-salarju tal-uffiċjali pubbliċi tal-amministrazzjonijiet Ewropej (B8-0227/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Tomáš Zdechovský u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ikel fl-iskejjel (B8-0228/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Kristjanofobija u l-protezzjoni ta’ bini kulturali Kristjan fl-Ewropa (B8-0229/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija Ewropea dwar il-marda ta' Alzheimer (B8-0230/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-insettiċidi neonikotinojdi (B8-0231/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri ta’ għajnuna addizzjonali għas-setturi tal-ħalib, tal-majjal u tal-ħxejjex (B8-0232/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton u Bernard Monot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sovranità monetarja (B8-0233/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-informazzjoni tad-depożitanti fil-qafas tad-dħul fis-seħħ tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni tal-Unjoni Bankarja (B8-0234/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-demokratizzazzjoni u r-riorjentament tal-programm Erasmus (B8-0235/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-organizzazzjoni ta' referendi fir-rigward tal-politika dwar il-migrazzjoni tal-Istati Membri (B8-0236/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde u Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta' keychains ħajjin fl-Ewropa (B8-0237/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-informazzjoni tad-depożitaturi u dawk li jfaddlu fil-qafas tad-dħul fis-seħħ tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni tal-Unjoni Bankarja (B8-0238/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impatt tat-Trattat Transatlantiku fuq is-settur agrikolu (B8-0239/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontroll ta' investimenti barranin li jheddu l-interessi nazzjonali (B8-0240/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-negozji lokali fis-settur tal-bini u tax-xogħlijiet pubbliċi (B8-0241/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid tal-fruntieri nazzjonali fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali (B8-0242/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fondi mogħtija mill-Unjoni Ewropea lit-Turkija fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali (B8-0243/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proċedura ta' projbizzjoni ta' importazzjoni tal-prodotti OĠM (B8-0244/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għadd eċċessiv ta' likwidità globali (B8-0245/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħassir tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (B8-0246/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' protezzjoniżmu ekoloġiku (B8-0247/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-importazzjoni tal-laħam ikklonat miċ-Ċina (B8-0248/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija kollaborattiva (B8-0249/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għoti ta' premju Ewropew għall-aħjar innovazzjoni fir-rigward ta' apparat mediku (B8-0257/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Rikke Karlsson. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekoloġija diġitali (B8-0258/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ġestjoni tal-kaċċa popolari, sostenibbli u li tirrispetta l-ambjent (B8-0259/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tar-regolamenti rigward il-ħarsien u l-protezzjoni tal-għarfien u tal-promozzjoni kulturali tal-attivitajiet mużikali u sinfoniċi (B8-0260/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tar-ripopolament tal-baħar (B8-0261/2016)

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni ta’ leġiżlazzjonijiet u dispożizzjonijiet fil-qasam tal-applikazzjoni ta' inċentivi, benefiċċji u eżenzjonijiet mit-taxxa għall-awturi u pubblikaturi li jaħdmu għal rashom (B8-0262/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-inċentivi għall-installazzjoni ta’ pannelli solari sors ta’ enerġija nadifa (B8-0263/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-metodu ta' valwazzjoni tal-iskart muniċipali (B8-0264/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enerġija elettrika fis-suq intern (B8-0265/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impatt ta' sospensjoni eventwali tal-Ftehim ta' Shengen (B8-0266/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tas-servizz volontarju Ewropew (B8-0267/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-gravità tal-korruzzjoni (B8-0268/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħatra tal-Ombudsman Ewropew (B8-0269/2016)

irriferut

responsabbli :

PETI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fil-qasam tal-approċċ integrat u garantit tal-konsumaturi li jixtru online (B8-0270/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

Avviż legali - Politika tal-privatezza