Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 martie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013, în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 325 alineatul (4) din tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi Europeană privind această propunere.

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul din 1958 revizuit”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

IMCO

2) de către deputați, următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legislației și dispozițiilor în materie de acordare de avantaje fiscale în cazul muncii inteligente („smart working”) (B8-0219/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legii și a normelor în materie de asistență socială pentru vârstnicii aflați în nevoie (B8-0220/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea normelor și reglementărilor privind garanțiile pentru sistemul bancar internațional (B8-0221/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență în negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (B8-0222/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la reforma dreptului de azil în Danemarca (B8-0223/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la eliberarea imediată a lui Can Dunder și a lui Erden Gul (B8-0224/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la dreptul la viață (B8-0225/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la legislația privind concesiunile pentru săpături și foraje acordate la prețuri inferioare celor practicate în zone protejate (B8-0226/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la revalorizarea remunerării funcționarilor din administrațiile europene (B8-0227/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Tomáš Zdechovský Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la mesele oferite la cantinele școlare (B8-0228/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la creștinofobie și la protejarea edificiilor culturale creștine în Europa (B8-0229/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la o strategie europeană pentru boala Alzheimer (B8-0230/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea insecticidelor neonicotinoide (B8-0231/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la măsuri suplimentare de ajutor pentru sectoarele laptelui, cărnii de porc și legumelor (B8-0232/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton Bernard Monot. Propunere de rezoluție referitoare la suveranismul monetar (B8-0233/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la informarea deponenților în cadrul intrării în vigoare a mecanismului unic de rezoluție al uniunii bancare (B8-0234/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la democratizarea și reorientarea programului Erasmus (B8-0235/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la organizarea unor consultări prin referendum cu privire la politicile din domeniul migrației ale statelor membre (B8-0236/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea portcheilor vii în Europa (B8-0237/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la informarea deponenților și a deținătorilor de conturi de economii în contextul intrării în vigoare a mecanismului unic de rezoluție al uniunii bancare (B8-0238/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la impactul tratatului transatlantic asupra sectorului agricol (B8-0239/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la controlul investițiilor străine care amenință interesele naționale (B8-0240/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la întreprinderile locale din sectorul construcțiilor și al lucrărilor publice (B8-0241/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reintroducerea controalelor la frontierele naționale pentru a combate imigrația ilegală (B8-0242/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la fondurile acordate Turciei de către Uniunea Europeană în vederea combaterii imigrației ilegale (B8-0243/2016)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la procedura de interzicere a importurilor de produse modificate genetic (B8-0244/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la excesul de lichidități la nivel mondial (B8-0245/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la abrogarea Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (B8-0246/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui protecționism ecologic (B8-0247/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea importului de carne clonată din China (B8-0248/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la economia colaborativă (B8-0249/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui premiu european pentru cea mai bună inovație în domeniul dispozitivelor medicale (B8-0257/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Rikke Karlsson. Propunere de rezoluție referitoare la ecologia digitală (B8-0258/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la o gestionare cinegetică populară, sustenabilă și neagresivă (B8-0259/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legislației referitoare la protecția cunoașterii și la promovarea culturală a activităților muzicale și simfonice (B8-0260/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la importanța repopulării maritime (B8-0261/2016)

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea normelor și dispozițiilor privind acordarea de stimulente, beneficii si scutiri fiscale pentru autorii și editorii independenți (B8-0262/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea reglementărilor în materie de stimulente pentru instalarea panourilor solare ca sursă de energie curată (B8-0263/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la metoda de evaluare a deșeurilor urbane (B8-0264/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la energia electrică pe piața internă (B8-0265/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la impactul asupra turismului pe care l-ar avea o eventuală suspendare a Acordului Schengen (B8-0266/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea serviciului de voluntariat european (B8-0267/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la gravitatea corupției (B8-0268/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea rolului Ombudsmanului European (B8-0269/2016)

retrimis

fond :

PETI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legislației privind abordarea integrată și sigură a consumatorilor în ceea ce privește achizițiile on-line (B8-0270/2016)

retrimis

fond :

IMCO

Notă juridică