Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg

14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 3.3.2016)

AFET

- Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2016/2036(INI))
(aviz: CULT, BUDG)

- Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (2016/2030(INI))
(aviz: CULT)

AGRI

- Instrumentele PAC de reducere a volatilității prețurilor pe piețele agricole (2016/2034(INI))
(aviz: BUDG)

ECON

- Către un sistem TVA definitiv şi combaterea fraudei în materie de TVA (2016/2033(INI))
(aviz: BUDG, CONT, LIBE)

- Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (2016/2032(INI))
(aviz: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA

- Către un nou cadru comercial între UE și Turcia pentru consolidarea relațiilor comerciale bilaterale și modernizarea uniunii vamale UE-Turcia (2016/2031(INI))
(aviz: EMPL)

PECH

- Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (2016/2035(INI))
(aviz: TRAN)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 28.1.2016)

FEMM

- Crearea pe piața muncii a unor condiții favorabile pentru reconcilierea vieții de familie cu viața profesională (2016/2017(INI))

AFCO

- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))
(aviz: ENVI, INTA)

PECH

- Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (2016/2016(INI))
(aviz: BUDG, REGI)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 28.1.2016)

- Crearea pe piața muncii a unor condiții favorabile pentru reconcilierea vieții de familie cu viața profesională (2016/2017(INI))
comisii: EMPL, FEMM

- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))
comisii: JURI, AFCO
(aviz: ENVI, INTA)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Către un sistem TVA definitiv şi combaterea fraudei în materie de TVA (2016/2033(INI))
[aviz: BUDG, CONT (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 3.3.2016)

ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Reducerile rentabile ale emisiilor și investițiile care favorizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
[aviz: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28.1.2016)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

FEMM

- Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
retrimis fond: IMCO
aviz: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
retrimis fond: : IMCO
aviz: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: DEVE, AFET

EMPL

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (2016/2010(INI))
retrimis fond: TRAN
aviz: EMPL, ITRE, IMCO

Notă juridică