Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. marec 2016 - Strasbourg

14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.3.2016)

odbor AFET

- Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (2016/2036(INI))
(mnenje: CULT, BUDG)

- Strateško obvestilo EU za boj proti propagandi proti njej s strani tretjih držav (2016/2030(INI))
(mnenje: CULT)

odbor AGRI

- Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (2016/2034(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor ECON

- Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (2016/2033(INI))
(mnenje: BUDG, CONT, LIBE)

- Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (2016/2032(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

odbor INTA

- Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo za krepitev dvostranskih trgovinskih odnosov in posodobitev carinske unije (2016/2031(INI))

(mnenje: EMPL)

odbor PECH

- Vloga z ribištvom povezanega turizma pri diverzifikaciji ribiškega sektorja (2016/2035(INI))

(mnenje:TRAN)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28.1.2016)

odbor FEMM

- Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (2016/2017(INI))

odbor AFCO

- Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI))
(mnenje: ENVI, INTA)

odbor PECH

- Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (2016/2016(INI))
(mnenje: BUDG, REGI)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28.1.2016)

- Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (2016/2017(INI))
odbori: EMPL, FEMM

- Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI))
odbori: JURI, AFCO
(mnenje: ENVI, INTA)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)

- Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (2016/2033(INI))
(mnenje: BUDG, CONT (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.3.2016)

odbor ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(mnenje: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28.1.2016)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor FEMM

- Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in storitev (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor DEVE

- Vzpostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene skupnih postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: DEVE, AFET

odbor EMPL

- Poročilo o izvajanju direktive o poštnih storitvah (2016/2010(INI))
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: EMPL, ITRE, IMCO

Pravno obvestilo