Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (разискване)
 3.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
  4.2.Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени
  4.3.Демократична република Конго
 5.Съобщение на председателството
 6.Удължаване на мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE II)
 7.Време за гласуване
  7.1.Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (гласуване)
  7.2.Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени (гласуване)
  7.3.Демократична република Конго (гласуване)
  7.4.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (окончателно гласуване)
  7.5.Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)
  7.6.Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)
  7.7.Към просперираща икономика, основана на данни (гласуване)
  7.8.Положението в Еритрея (гласуване)
  7.9.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (гласуване)
  7.10.Доклад за Черна гора (2015 г.) (гласуване)
  7.11.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Ценова криза в сектора на свинско месо в Европа (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.Петиции
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (268 kb)  Списък на присъствалите (62 kb)
 
Протокол (268 kb)  Списък на присъствалите (37 kb)  Резултати от различните гласувания (52 kb)  Поименни гласувания (94 kb)
 
Протокол (308 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)  Резултати от различните гласувания (813 kb)  Поименни гласувания (2075 kb)
Правна информация