Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 10. března 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Epidemie viru zika (rozprava)
 3.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Svoboda projevu v Kazachstánu
  4.2.Egypt, zejména případ Giulia Regeniho
  4.3.Demokratická republika Kongo
 5.Sdělení předsednictví
 6.Prodloužení mandátu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 7.Hlasování
  7.1.Svoboda projevu v Kazachstánu (hlasování)
  7.2.Egypt, zejména případ Giulia Regeniho (hlasování)
  7.3.Demokratická republika Kongo (hlasování)
  7.4.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko (konečné hlasování)
  7.5.Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)
  7.6.Registrace veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)
  7.7.Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (hlasování)
  7.8.Situace v Eritreji (hlasování)
  7.9.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (hlasování)
  7.10.Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (hlasování)
  7.11.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Cenová krize v evropském odvětví vepřového masa (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Předložení dokumentů
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Petice
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (242 kb)  Prezenční listina (62 kb)
 
Zápis (259 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (48 kb)  Jmenovitá hlasování (89 kb)
 
Zápis (281 kb)  Prezenční listina (63 kb)  Výsledky hlasování (801 kb)  Jmenovitá hlasování (1996 kb)
Právní upozornění