Seznam 
Zápis
PDF 281kWORD 259k
Čtvrtek, 10. března 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Epidemie viru zika (rozprava)
 3.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Svoboda projevu v Kazachstánu
  4.2.Egypt, zejména případ Giulia Regeniho
  4.3.Demokratická republika Kongo
 5.Sdělení předsednictví
 6.Prodloužení mandátu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 7.Hlasování
  7.1.Svoboda projevu v Kazachstánu (hlasování)
  7.2.Egypt, zejména případ Giulia Regeniho (hlasování)
  7.3.Demokratická republika Kongo (hlasování)
  7.4.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko (konečné hlasování)
  7.5.Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)
  7.6.Registrace veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)
  7.7.Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (hlasování)
  7.8.Situace v Eritreji (hlasování)
  7.9.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (hlasování)
  7.10.Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (hlasování)
  7.11.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Cenová krize v evropském odvětví vepřového masa (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Předložení dokumentů
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Petice
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Epidemie viru zika (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000030/2016), kterou pokládají Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Epidemie viru zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (předseda výboru ENVI) rozvinul otázku.

Jonathan Hill (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Annie Schreijer-Pierik za skupinu PPE, Matthias Groote za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo a Lynn Boylan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi a Tibor Szanyi.

Vystoupil Jonathan Hill.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první dubnové dílčí zasedání.


3. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (rozprava)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2015 [2015/2221(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri uvedl zprávu.

Vystoupil Jonathan Hill (člen Komise).

Vystoupili: Eva Paunova za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Beatrix von Storch za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe k problému ohledně tlumočení do angličtiny (předsedající vzal vystoupení na vědomí), Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernard Monot, Jonás Fernández, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elisa Ferreira, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber a Danuta Maria Hübner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes a Luke Ming Flanagan.

Vystoupil Jonathan Hill.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupil Roberto Gualtieri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 10.3.2016.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 8.3.2016.)


4.1. Svoboda projevu v Kazachstánu

Návrhy usnesení B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (místopředsedkyně delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 10.3.2016.


4.2. Egypt, zejména případ Giulia Regeniho

Návrhy usnesení B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Isabella De Monte za skupinu S&D, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Javi López a Afzal Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor a Brando Benifei.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 10.3.2016.


4.3. Demokratická republika Kongo

Návrhy usnesení B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez a Maria Arena uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Javier Nart za skupinu ALDE, Bogdan Brunon Wenta a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 10.3.2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda


5. Sdělení předsednictví

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen a Nicolas Bay k průběhu hlasování během denního zasedání dne 28. října 2015.

V návaznosti na sankce, které byly dne 17. prosince 2015 uloženy Marcelu de Graaffovi (bod 6 zápisu ze dne 17.12.2015) za to, že během hlasování při denním zasedání dne 28. října 2015 použil hlasovací zařízení Marine Le Penové (bod 7.9 zápisu ze dne 28.10.2015), se předseda poté, co vyslechl různé poslance a rovněž dvakrát Nicolase Baye, v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit posledně jmenovanému sankci za jeho chování při tomtéž hlasování, tzn. za to, že použil hlasovací zařízení Marine Le Penové.

Sankce spočívá ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu pěti dnů. Dotčený poslanec byl o rozhodnutí informován.


6. Prodloužení mandátu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)

Předseda oznámil, že Konference předsedů navrhla prodloužit mandát zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) do 2. srpna 2016.

Parlament tento návrh schválil.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Svoboda projevu v Kazachstánu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 a B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0337/2016

(nahrazující B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 a B8-0375/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy a Gabrielius Landsbergis za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Eleonora Evi, za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egypt, zejména případ Giulia Regeniho (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 a B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0338/2016

(nahrazující B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 a B8-0378/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy a Krzysztof Hetman za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0084)

(Návrh usnesení B8-0348/2016 se nebere v potaz.)


7.3. Demokratická republika Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 a B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0342/2016

(nahrazující B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 a B8-0381/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0085)

(Návrh usnesení B8-0380/2016 se nebere v potaz.)


7.4. Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 25. února 2016 (bod 7.5 zápisu ze dne 25.2.2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0086)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (zpravodajka) v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo s cílem přímo zahájit interinstitucionální jednání na základě přijatého mandátu.

Parlament návrh schválil JH (585 pro, 30 proti, 16 se zdrželi). Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.6. Registrace veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (zpravodaj) v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo s cílem přímo zahájit interinstitucionální jednání na základě přijatého mandátu.

Parlament návrh schválil JH (549 pro, 36 proti, 9 se zdrželi). Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.7. Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000021/2016, kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000040/2016, kterou pokládá Vicky Ford za výbor IMCO Komisi: Sdělení Komise na téma „Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech“ (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Návrh usnesení B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0089)


7.8. Situace v Eritreji (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 a B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0318/2016

(nahrazující B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 a B8-0324/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller a Milan Zver za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward a Flavio Zanonato za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0090)


7.9. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0091)


7.10. Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0092)

Vystoupení

Andrey Kovatchev předložil ústní pozměňovací návrh k první části pozměňovacího návrhu 3. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


7.11. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (hlasování)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2015 [2015/2221(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0093)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr a Hannu Takkula

zpráva Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins a Peter Jahr

zpráva Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr a Seán Kelly

Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Situace v Eritreji - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Monica Macovei

Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Monica Macovei

zpráva Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans a Maria Grapini.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Cenová krize v evropském odvětví vepřového masa (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000020/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Cenová krize v evropském odvětví vepřového masa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Johannes Hahn (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Daniel Buda za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stefan Eck, Dominique Bilde za skupinu ENF, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck a Anne Sander.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini a Branislav Škripek.

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski a Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 9. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 9. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 325 odst. 4 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

IMCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel týkajících se daňových úlev v případě tzv. smart working (flexibilní a autonomní práce) (B8-0219/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování zákona a právních předpisů v oblasti sociální pomoci starším lidem, kteří ji potřebují (B8-0220/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel v oblasti záruk týkajících se mezinárodního bankovního systému (B8-0221/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o nedostatečné transparentnosti jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (B8-0222/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o reformě práva na azyl v Dánsku (B8-0223/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o okamžitém propuštění Cana Dündera a Erdema Güla (B8-0224/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dodržování práva na život (B8-0225/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o předpisech týkajících se povolení pro výkopy a vrtné práce v chráněných oblastech, jež jsou vydávána za příliš nízké poplatky (B8-0226/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o valorizaci platů úředníků evropských institucí (B8-0227/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Tomáš Zdechovský a Patricija Šulin. Návrh usnesení o stravování ve školách (B8-0228/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o křesťanofobii a ochraně křesťanských kulturních staveb v Evropě (B8-0229/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Steeve Briois. Návrh usnesení o evropské strategii pro Alzheimerovu nemoc (B8-0230/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu neonikotinoidních insekticidů (B8-0231/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o opatřeních dodatečné podpory pro odvětví mléka, vepřového masa a zeleniny (B8-0232/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton a Bernard Monot. Návrh usnesení o měnové suverenitě (B8-0233/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o informování vkladatelů v rámci vstupu v platnost jednotného mechanismu pro řešení krizí v bankovní unii (B8-0234/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o demokratizaci a přeorientování programu Erasmus (B8-0235/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uspořádání referend týkajících se migrační politiky členských států (B8-0236/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Dominique Martin. Návrh usnesení o zákazu živých přívěsků na klíče v Evropě (B8-0237/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o informování vkladatelů a střadatelů v rámci vstupu jednotného mechanismu pro řešení krizí v bankovní unii v platnost (B8-0238/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dopadu transatlantické dohody na odvětví zemědělství (B8-0239/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o kontrole zahraničních investic ohrožujících národní zájmy (B8-0240/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o místních podnicích v odvětví stavebnictví a veřejných prací (B8-0241/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obnovení státních hranic za účelem boje proti nelegálnímu přistěhovalectví (B8-0242/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o finančních prostředcích, které Evropská unie poskytuje Turecku na boj proti nelegálnímu přistěhovalectví (B8-0243/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o postupu zákazu dovozu produktů obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO) (B8-0244/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nadbytku likvidity na celosvětové úrovni (B8-0245/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí bank (B8-0246/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení ekologického protekcionismu (B8-0247/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu dovozu klonovaného masa z Číny (B8-0248/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ekonomice sdílení (B8-0249/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o udělování evropské ceny za nejlepší inovaci v oblasti zdravotnických prostředků (B8-0257/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Rikke Karlsson. Návrh usnesení o „digitální ekologii“ (B8-0258/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o lidovém, udržitelném a šetrném řízení lovu (B8-0259/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů na ochranu znalostí v oblasti hudební a symfonické činnosti a na její kulturní podporu (B8-0260/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o významu obnovy mořské populace (B8-0261/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel týkajících se pobídek, výhod a daňových úlev pro samostatně výdělečně činné spisovatele a vydavatele (B8-0262/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů v oblasti pobídek pro instalaci solárních panelů jako čistého zdroje energie (B8-0263/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o metodě hodnocení situace v oblasti městského odpadu (B8-0264/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o elektřině na vnitřním trhu (B8-0265/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dopadu případného pozastavení Schengenské dohody na cestovní ruch (B8-0266/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení Evropské dobrovolné služby (B8-0267/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o závažnosti korupce (B8-0268/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o propagaci role evropského veřejného ochránce práv (B8-0269/2016)

předáno

příslušný výbor :

PETI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti integrovaného zaručeného přístupu spotřebitelů k možnosti internetových nákupů (B8-0270/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 3.3.2016)

výbor AFET

- Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2016/2036(INI))
(stanovisko: CULT, BUDG)

- Strategické sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor AGRI

- Nástroje SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích (2016/2034(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor ECON

- Vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH (2016/2033(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT, LIBE)

- Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů (2016/2032(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

výbor INTA

- Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem pro posílení dvoustranných vztahů a modernizaci celní unie (2016/2031(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor PECH

- Úloha rybářské turistiky v diverzifikaci odvětví rybolovu (2016/2035(INI))
(stanovisko: TRAN)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28.1.2016)

výbor FEMM

- Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života (2016/2017(INI))

výbor AFCO

- Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA)

výbor PECH

- Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (2016/2016(INI))
(stanovisko: BUDG, REGI)

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28.1.2016)

- Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života (2016/2017(INI))
výbory: EMPL, FEMM


- Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI))
výbory: JURI, AFCO
(stanovisko: ENVI, INTA)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH (2016/2033(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 3.3.2016)

výbor ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(stanovisko: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (článek 54 jednacího řádu))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28.1.2016)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: DEVE, AFET

výbor EMPL

- Zpráva o používání směrnice o poštovních službách (2016/2010(INI))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO


15. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 7. března 2016

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1411/2015); (*) (č. 1412/2015); (*) (č. 1413/2015); (*) (č. 1414/2015); (*) (č. 1415/2015); (*) (č. 1416/2015); (*) (č. 1417/2015); (*) (č. 1418/2015); (*) (č. 1419/2015); (*) (č. 1420/2015); Laura Folch (č. 1421/2015); (*) (č. 0131/2016); (*) (č. 0132/2016); (*) (č. 0133/2016); (*) (č. 0134/2016); (*) (č. 0135/2016); (*) (č. 0136/2016); (*) (č. 0137/2016); Slawomir Nojek (č. 0138/2016); (*) (č. 0139/2016); (*) (č. 0140/2016); (*) (č. 0141/2016); (*) (č. 0142/2016); Jeremy Mesdouze (č. 0143/2016); (*) (č. 0144/2016); (*) (č. 0145/2016); (*) (č. 0146/2016); Loretta Casadei (č. 0147/2016); Giulia Pari (č. 0148/2016); Nando Cardarelli (č. 0149/2016); Ilaria Piancastelli (č. 0150/2016); Caterina Guido (č. 0151/2016); Michele Pari (č. 0152/2016); Nando Cardarelli (č. 0153/2016); Serena Colonnacchi (č. 0154/2016); Gilberto Fuzzi (č. 0155/2016); Rodolfo Martinelli (č. 0156/2016); Daniele Colonnacchi (č. 0157/2016); Vittoria Ratto (č. 0158/2016); Elio Parma (č. 0159/2016); Natascia Muccioli (č. 0160/2016); Alessia Cepollina (č. 0161/2016); Alessia Cepollina (č. 0162/2016); Bruno Pais (č. 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (č. 0164/2016); (*) (č. 0165/2016); (*) (č. 0166/2016); (*) (č. 0167/2016); (*) (č. 0168/2016); (*) (č. 0169/2016); (*) (č. 0170/2016); Michael William Mansfield (č. 0171/2016); (*) (č. 0172/2016); Jens Genzer (č. 0173/2016); (*) (č. 0174/2016); Stefano Pasquinoni (č. 0175/2016); (*) (č. 0176/2016); (*) (č. 0177/2016); (*) (č. 0178/2016); (*) (č. 0179/2016); (*) (č. 0180/2016); (*) (č. 0181/2016); (*) (č. 0182/2016); (*) (č. 0183/2016); (*) (č. 0184/2016); (*) (č. 0185/2016); (*) (č. 0186/2016); (*) (č. 0187/2016); (*) (č. 0188/2016); (*) (č. 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (č. 0190/2016); Domenico Delfini (č. 0191/2016); (*) (č. 0192/2016); (*) (č. 0193/2016); (*) (č. 0194/2016); (*) (č. 0195/2016); (*) (č. 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (č. 0197/2016); (*) (č. 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (č. 0199/2016); (*) (č. 0200/2016); (*) (č. 0201/2016).


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 11. do 14. dubna 2016.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Právní upozornění