Kazalo 
Zapisnik
PDF 273kWORD 84k
Četrtek, 10. marec 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izbruh virusa zika (razprava)
 3.Bančna unija - Letno poročilo 2015 (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Svoboda izražanja v Kazahstanu
  4.2.Egipt, zlasti primer Giulia Regenija
  4.3.Demokratična republika Kongo
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Podaljšanje mandata posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE II)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Svoboda izražanja v Kazahstanu (glasovanje)
  7.2.Egipt, zlasti primer Giulia Regenija (glasovanje)
  7.3.Demokratična republika Kongo
  7.4.Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo (končno glasovanje)
  7.5.Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  7.6.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo ***I (glasovanje)
  7.7.Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (glasovanje)
  7.8.Razmere v Eritreji (glasovanje)
  7.9.Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 (glasovanje)
  7.10.Poročilo o Črni gori za leto 2015 (glasovanje)
  7.11.Bančna unija - Letno poročilo 2015 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Cenovna kriza v evropskem sektorju svinjine (razprava)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Peticije
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Izbruh virusa zika (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000030/2016), ki so ga postavili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Izbruh virusa zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI) je predstavil vprašanje.

Jonathan Hill (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Annie Schreijer-Pierik v imenu skupine PPE, Matthias Groote v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo in Lynn Boylan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi in Tibor Szanyi.

Govoril je Jonathan Hill.

Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prvo aprilsko delno zasedanje.


3. Bančna unija - Letno poročilo 2015 (razprava)

Poročilo o bančni uniji – Letno poročilo 2015 [2015/2221(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri je predstavil poročilo.

Govoril je Jonathan Hill (član Komisije).

Govorili so Eva Maydell v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe o težavi glede tolmačenja v angleščino (predsedujoči je to vzel na znanje), Marco Valli v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernard Monot, Jonás Fernández, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elisa Ferreira, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber in Danuta Maria Hübner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes in Luke Ming Flanagan.

Govoril je Jonathan Hill.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govoril je Roberto Gualtieri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 10.3.2016.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 8.3.2016)


4.1. Svoboda izražanja v Kazahstanu

predlogi resolucij B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (podpredsednica delegacije pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Pavel Svoboda in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 10.3.2016.


4.2. Egipt, zlasti primer Giulia Regenija

predlogi resolucij B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Isabella De Monte v imenu skupine S&D, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Javi López in Afzal Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor in Brando Benifei.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 10.3.2016.


4.3. Demokratična republika Kongo

predlogi resolucij B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez in Maria Arena so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Bogdan Brunon Wenta in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marijana Petir in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 10.3.2016.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


5. Sporočilo predsedujočega

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen in Nicolas Bay o poteku glasovanja med sejo dne 28. oktobra 2015.

Predsednik je na podlagi kazni, izrečene poslancu Marcelu de Graaffu 17. decembra 2015 (točka 6 zapisnika z dne 17.12.2015) zaradi uporabe glasovalne naprave Marine Le Pen v času glasovanja med delnim zasedanjem 28. oktobra 2015 (točka 7.9 zapisnika z dne 28.10.2015), in po zaslišanju več poslancev ter dvakratem zaslišanju poslanca Nicolasa Baya odločil, da v skladu s členom 166 Poslovnika poslancu izreče kazen zaradi njegovega ravnanja ob navedenem času glasovanja, se pravi uporabe glasovalne naprave poslanke Marine Le Pen.

Poslanec se kaznuje tako, da izgubi pravico do izplačila dnevnic za obdobje petih dni. O tem sklepu je bil poslanec obveščen.


6. Podaljšanje mandata posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE II)

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov predlagala podaljšanje mandata posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE II) do 2. avgusta 2016.

Parlament je podprl ta predlog.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Svoboda izražanja v Kazahstanu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 in B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0337/2016

(ki nadomešča B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 in B8-0375/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy in Gabrielius Landsbergis v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo in Eleonora Evi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egipt, zlasti primer Giulia Regenija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 in B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0338/2016

(ki nadomešča B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 in B8-0378/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy in Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0084)

(Predlog resolucije B8-0348/2016 je brezpredmeten.)


7.3. Demokratična republika Kongo

predlogi resolucij B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 in B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0342/2016

(ki nadomešča B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 in B8-0381/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0085)

(Predlog resolucije B8-0380/2016 je brezpredmeten.)


7.4. Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 25 februarja 2016 (točka 7.5 zapisnika z dne 25.2.2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0086)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0086)


7.5. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (poročevalka) je predlagala prestavitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika, du règlement, da bi prešli neposredno na medinsitucionalna pogajanja na podlagi sprejetega mandata.

S poimenskim glasovanjem (585 za, 30 proti, 16 vzdržanih glasov), je Parlament odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


7.6. Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (poročevalec) je predlagal prestavitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika, du règlement, da bi prešli neposredno na medinsitucionalna pogajanja na podlagi sprejetega mandata.

S poimenskim glasovanjem (549 za, 36 proti, 9 vzdržanih glasov), je Parlament odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


7.7. Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor O-000021/2016 ki ga je postavil Jerzy Buzek, v imenu odbora ITRE, Komisiji: Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Vprašanje za ustni odgovor O-000040/2016 ki ga je postavila Vicky Ford, v imenu odbora IMCO, Komisiji: Sporočilo Komisije "Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Predlog resolucije B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0089)


7.8. Razmere v Eritreji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 in B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0318/2016

(ki nadomešča B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 in B8-0324/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller in Milan Zver, v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward in Flavio Zanonato, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki in Arne Gericke, v imenu skupine ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli in Patrick Le Hyaric, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0090)


7.9. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0091)


7.10. Poročilo o Črni gori za leto 2015 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0092)

Govori

Andrey Kovatchev je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, prvi del. Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.


7.11. Bančna unija - Letno poročilo 2015 (glasovanje)

Poročilo o bančni uniji – Letno poročilo 2015 [2015/2221(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0093)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr in Hannu Takkula

Poročilo: Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins in Peter Jahr

Poročilo: Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr in Seán Kelly

Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Razmere v Eritreji - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly in Monica Macovei

Poročilo o Črni gori za leto 2015 - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly in Monica Macovei

Poročilo: Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans in Maria Grapini.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Cenovna kriza v evropskem sektorju svinjine (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000020/2016), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Cenovna kriza v evropskem sektorju svinjine (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski je predstavil vprašanje.

Johannes Hahn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Daniel Buda v imenu skupine PPE, Eric Andrieu v imenu skupine S&D, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stefan Eck, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck in Anne Sander.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini in Branislav Škripek.

Govorila sta Czesław Adam Siekierski in Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


12. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 9. marca 2016

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 9. marca 2016

Posredovano pristojni: ECON


13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

V skladu z določbami člena 325(4) Pogodbe se bo predsednik o predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o zaključku revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

IMCO

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika):

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov in pravil v zvezi z davčnimi olajšavami za pametne oblike dela (prilagodljiv in samostojen način dela) (B8-0219/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju zakonodaje in predpisov na področju socialne podpore za starejše, ki potrebujejo pomoč (B8-0220/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov in pravil na področju jamstev do mednarodnega bančnega sistema (B8-0221/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (B8-0222/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o reformi pravice do azila na Danskem (B8-0223/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o takojšnji izpustitvi Cana Dunderja in Erdena Gula (B8-0224/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o spoštovanju pravice do življenja (B8-0225/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o predpisih za koncesije za izkopavanje in vrtanje na okoljsko zaščitenih območjih, ki jih izdajajo pod ceno (B8-0226/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zviševanju plač javnih uslužbencev evropske uprave (B8-0227/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

- Tomáš Zdechovský in Patricija Šulin. Predlog resolucije o organizirani šolski prehrani (B8-0228/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o kristjanofobiji in zaščiti krščanskih kulturnih objektov v Evropi (B8-0229/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet in Steeve Briois. Predlog resolucije o evropski strategiji o Alzheimerjevi bolezni (B8-0230/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi neonikotinoidnih insekticidov (B8-0231/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o dodatnih ukrepih pomoči za sektorje mleka, svinjine in zelenjave (B8-0232/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton in Bernard Monot. Predlog resolucije o monetarni suverenosti (B8-0233/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o obveščanju vlagateljev zaradi začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje bančne unije (B8-0234/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o demokratizaciji in preusmeritvi programa Erasmus (B8-0235/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o organizaciji referendumskih posvetovanj v zvezi z migracijsko politiko držav članic (B8-0236/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde in Dominique Martin. Predlog resolucije o prepovedi živih obeskov za ključe v Evropi (B8-0237/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o podatkih o bančnih vlagateljih in varčevalcih v sklopu začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje (B8-0238/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vplivu čezatlantskega sporazuma na kmetijski sektor (B8-0239/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nadzoru tujih naložb, ki ogrožajo nacionalne interese (B8-0240/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o lokalnih podjetjih v gradbenem sektorju (B8-0241/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi državnih meja zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju (B8-0242/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o sredstvih, ki jih Evropska unija zagotavlja Turčiji za boj proti nezakonitemu priseljevanju (B8-0243/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o postopku za prepoved uvoza gensko spremenjenih proizvodov (B8-0244/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o presežku likvidnosti na svetovni ravni (B8-0245/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razveljavitvi direktive o sanaciji in reševanju bank (B8-0246/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vzpostavitvi okoljskega protekcionizma (B8-0247/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi uvoza kloniranega mesa iz Kitajske (B8-0248/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ekonomiji delitve (B8-0249/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o evropski nagradi za najboljšo inovacijo na področju medicinskih pripomočkov (B8-0257/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Rikke Karlsson. Predlog resolucije o digitalni ekologiji (B8-0258/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o ljudskem, trajnem in spoštljivem upravljanju z divjadjo (B8-0259/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov na področju ohranjanja in zaščite znanja ter kulturne promocije glasbenih in simfoničnih dejavnosti (B8-0260/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu obnove morske populacije (B8-0261/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov in pravil v zvezi s spodbudami, ugodnostmi in davčnimi olajšavami za samozaposlitev avtorjev in založnikov (B8-0262/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov glede spodbud za namestitev sončnih kolektorjev kot vira čiste energije (B8-0263/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o metodi za ocenjevanje komunalnih odpadkov (B8-0264/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o električni energiji na notranjem trgu (B8-0265/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o posledicah za turizem, če bi se prekinilo izvajanje schengenskega sporazuma (B8-0266/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o okrepitvi Evropske prostovoljske službe (B8-0267/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o resnosti korupcije (B8-0268/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o promociji Evropskega varuha človekovih pravic (B8-0269/2016)

posredovano

pristojni :

PETI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni opredelitvi predpisov na področju celostnega in zajamčenega pristopa potrošnikov k spletnemu kupovanju (B8-0270/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO


14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.3.2016)

odbor AFET

- Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (2016/2036(INI))
(mnenje: CULT, BUDG)

- Strateško obvestilo EU za boj proti propagandi proti njej s strani tretjih držav (2016/2030(INI))
(mnenje: CULT)

odbor AGRI

- Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (2016/2034(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor ECON

- Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (2016/2033(INI))
(mnenje: BUDG, CONT, LIBE)

- Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (2016/2032(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

odbor INTA

- Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo za krepitev dvostranskih trgovinskih odnosov in posodobitev carinske unije (2016/2031(INI))

(mnenje: EMPL)

odbor PECH

- Vloga z ribištvom povezanega turizma pri diverzifikaciji ribiškega sektorja (2016/2035(INI))

(mnenje:TRAN)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28.1.2016)

odbor FEMM

- Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (2016/2017(INI))

odbor AFCO

- Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI))
(mnenje: ENVI, INTA)

odbor PECH

- Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (2016/2016(INI))
(mnenje: BUDG, REGI)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28.1.2016)

- Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (2016/2017(INI))
odbori: EMPL, FEMM

- Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI))
odbori: JURI, AFCO
(mnenje: ENVI, INTA)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)

- Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (2016/2033(INI))
(mnenje: BUDG, CONT (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.3.2016)

odbor ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(mnenje: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28.1.2016)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor FEMM

- Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in storitev (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor DEVE

- Vzpostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene skupnih postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: DEVE, AFET

odbor EMPL

- Poročilo o izvajanju direktive o poštnih storitvah (2016/2010(INI))
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: EMPL, ITRE, IMCO


15. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

7. marca 2016

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št.°1411/2015); (*) (št.°1412/2015); (*) (št.°1413/2015); (*) (št.°1414/2015); (*) (št.°1415/2015); (*) (št.°1416/2015); (*) (št.°1417/2015); (*) (št.°1418/2015); (*) (št.°1419/2015); (*) (št.°1420/2015); Laura Folch (št.°1421/2015); (*) (št.°0131/2016); (*) (št.°0132/2016); (*) (št.°0133/2016); (*) (št.°0134/2016); (*) (št.°0135/2016); (*) (št.°0136/2016); (*) (št.°0137/2016); Slawomir Nojek (št.°0138/2016); (*) (št.°0139/2016); (*) (št.°0140/2016); (*) (št.°0141/2016); (*) (št.°0142/2016); Jeremy Mesdouze (št.°0143/2016); (*) (št.°0144/2016); (*) (št.°0145/2016); (*) (št.°0146/2016); Loretta Casadei (št.°0147/2016); Giulia Pari (št.°0148/2016); Nando Cardarelli (št.°0149/2016); Ilaria Piancastelli (št.°0150/2016); Caterina Guido (št.°0151/2016); Michele Pari (št.°0152/2016); Nando Cardarelli (št.°0153/2016); Serena Colonnacchi (št.°0154/2016); Gilberto Fuzzi (št.°0155/2016); Rodolfo Martinelli (št.°0156/2016); Daniele Colonnacchi (št.°0157/2016); Vittoria Ratto (št.°0158/2016); Elio Parma (št.°0159/2016); Natascia Muccioli (št.°0160/2016); Alessia Cepollina (št.°0161/2016); Alessia Cepollina (št.°0162/2016); Bruno Pais (št.°0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (št.°0164/2016); (*) (št.°0165/2016); (*) (št.°0166/2016); (*) (št.°0167/2016); (*) (št.°0168/2016); (*) (št.°0169/2016); (*) (št.°0170/2016); Michael William Mansfield (št.°0171/2016); (*) (št.°0172/2016); Jens Genzer (št.°0173/2016); (*) (št.°0174/2016); Stefano Pasquinoni (št.°0175/2016); (*) (št.°0176/2016); (*) (št.°0177/2016); (*) (št.°0178/2016); (*) (št.°0179/2016); (*) (št.°0180/2016); (*) (št.°0181/2016); (*) (št.°0182/2016); (*) (št.°0183/2016); (*) (št.°0184/2016); (*) (št.°0185/2016); (*) (št.°0186/2016); (*) (št.°0187/2016); (*) (št.°0188/2016); (*) (št.°0189/2016); Nikola Soukmandjiev (št.°0190/2016); Domenico Delfini (št.°0191/2016); (*) (št.°0192/2016); (*) (št.°0193/2016); (*) (št.°0194/2016); (*) (št.°0195/2016); (*) (št.°0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (št.°0197/2016); (*) (št.°0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (št.°0199/2016); (*) (št.°0200/2016); (*) (št.°0201/2016).


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 11. do 14. aprila 2016.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Pravno obvestilo