Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna João Pimenta Lopes, Carolina Punset och Jaromír Kohlicek med verkan från den 31 januari 2016, den 3 februari 2016 respektive den 4 februari 2016.

Rättsligt meddelande