Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. travnja 2016. - Strasbourg

9. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor JURI dostavio je sljedeće ispravke na usvojene tekstove Europskog parlamenta:

- Ispravak P8_TA(2015)0439(COR01) Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Službeni list Europske unije, L 341, 24. prosinca 2015.) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Ispravak P8_TA(2015)0440(COR01) Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (Službeni list Europske unije, L 336, 23. prosinca 2015.) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zatraže glasovanje o ispravcima.

Pravna napomena