Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg

13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000055/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Maatregelen ter verzachting van de crisis in de Europese landbouw (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) van Antonio Tajani, Othmar Karas en Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) van Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) van Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) van Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer en Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) van Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) van Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer en Jakob von Weizsäcker, aan de Commissie: Zelfrijdende auto's (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Juridische mededeling