Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 11. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 5.Valgs prøvelse
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes sammensætning
 8.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Arbejdsplan
 15.Den internationale romadag (forhandling)
 16.Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)
 17.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (forhandling)
 18.Programmet for målrettet og effektiv regulering (kortfattet forelæggelse)
 19.Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 20.EU-undervisning i skolen (kortfattet forelæggelse)
 21.Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
 22.EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (kortfattet forelæggelse)
 23.Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (kortfattet forelæggelse)
 24.De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (kortfattet forelæggelse)
 25.Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (kortfattet forelæggelse)
 26.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (178 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (60 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (185 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (36 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (251 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
Juridisk meddelelse