Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 11 aprilie 2016 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componența grupurilor politice
 7.Componența comisiilor
 8.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 9.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Ziua internațională a romilor (dezbatere)
 16.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)
 17.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (dezbatere)
 18.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (prezentare succintă)
 19.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (prezentare succintă)
 20.Cunoașterea UE în școală (prezentare succintă)
 21.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (prezentare succintă)
 22.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (prezentare succintă)
 23.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (prezentare succintă)
 24.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (prezentare succintă)
 25.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (prezentare succintă)
 26.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (182 kb)  Lista de prezenţă (60 kb)
 
Proces-verbal (219 kb)  Lista de prezenţă (36 kb)
 
Proces-verbal (252 kb)  Lista de prezenţă (63 kb)
Notă juridică